Πλαστική Χειρουργική – Ματαιοδοξία και Ασφάλεια

Σύμφωνα με την Ιεραρχία των αναγκών του Abraham Maslow, ένα άτομο έχει πέντε επίπεδα αναγκών. Φυσιολογικά (βασικά, τροφή, νερό, στέγη), Ασφάλεια (ασφάλεια σώματος, απασχόληση, πόροι, υλικά αγαθά), Κοινωνικές Ανάγκες/Ανήκεια (φιλία, οικογένεια, οικειότητα, κ.λπ.), Εκτίμηση (αυτοσεβασμός, αναγνώριση, εμπιστοσύνη κ.λπ. ), Αυτοπραγμάτωση (όταν το άτομο κάνει κάτι για τον εαυτό του με βάση τις πεποιθήσεις και τα ήθη του, που επιτυγχάνεται αφού ικανοποιηθούν όλες οι άλλες ανάγκες).

Σύμφωνα με τον Maslow, σε όλα τα επίπεδα κάτω από το επίπεδο αυτοπραγμάτωσης (εκτός από τις φυσιολογικές ανάγκες), όταν ένα άτομο αποτυγχάνει να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες, θα αισθάνεται άβολα και ένταση. Επομένως, το άτομο πρέπει να ικανοποιήσει πρώτα τα χαμηλότερα επίπεδα αναγκών (που αναφέρονται ως ανάγκες έλλειψης) πριν ανέβει στο επόμενο επίπεδο. Κάτω από αυτά τα επίπεδα ή την ιεραρχία των αναγκών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Vanity και το Security θα εμπίπτουν στην τρίτη και τέταρτη ανάγκη αντίστοιχα, αν και το Vanity θα μπορούσε επίσης να εμπίπτει στο επίπεδο εκτίμησης.

Αν κοιτάξουμε διαφημίσεις, ιστοσελίδες και τηλεοπτικές εκπομπές που περιλαμβάνουν αισθητική χειρουργική, οι ασθενείς ή τα άτομα έχουν αυτή την επιθυμία να είναι όμορφα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους λόγους που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση είναι να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους. Τι είναι όμως ακριβώς η ματαιοδοξία; και γιατί είναι σημαντικό για τους ανθρώπους;

Η ματαιοδοξία είναι η υπερβολική πίστη στις δικές του ικανότητες και ελκυστικότητα, η οποία, σύμφωνα με την έννοια που ανέπτυξε ο Δρ. Isiah Greene (ο οποίος βασίζει την ιδέα του στην έννοια του κεφαλαίου του Pierre Bourdieu), δημιουργεί ερωτικό κεφάλαιο για ένα άτομο. Το ερωτικό κεφάλαιο είναι η δύναμη ενός ατόμου που δημιουργείται από τη σεξουαλική του ελκυστικότητα σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, όσο πιο ελκυστικό είναι ένα άτομο, τόσο μεγαλύτερη επιρροή έχει στα άτομα που προσελκύει.

Φυσικά, έχοντας υψηλότερο ερωτικό κεφάλαιο, θα ήταν ευκολότερο για ένα άτομο να γίνει αποδεκτό και να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη να ανήκει στους συνομηλίκους του/της. Από αυτή την άποψη, η πλαστική χειρουργική προσφέρει ή ικανοποιεί την ψυχολογική ανάγκη ενός ατόμου παρέχοντας σε αυτό το άτομο μια επένδυση ερωτικού κεφαλαίου.

Η ασφάλεια από την άλλη πλευρά, είναι το μέτρο της συναισθηματικής σταθερότητας ενός ατόμου. Όσο πιο σταθερά είναι τα συναισθήματα του ατόμου, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητά του να είναι ευτυχισμένος. Εάν ένα άτομο είναι συναισθηματικά ασφαλές, η ευτυχία του δεν μπορεί να κλονιστεί τόσο εύκολα όσο αυτή κάποιου που είναι συναισθηματικά ανασφαλής. Για να έχει κανείς σταθερή συναισθηματική ασφάλεια, πρέπει να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση.

Η αυτοεκτίμηση είναι μια αντανάκλαση της αντίληψης κάποιου για την αυτοεκτίμηση. Εάν το άτομο εκτιμά τον εαυτό του πολύ, μπορεί να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση ή αυτοπεποίθηση χωρίς απαραίτητα να είναι αλαζονικό.

Η Πλαστική Χειρουργική παρέχει αυτή την ψυχολογική ανάγκη στα άτομα, ειδικά εάν το άτομο αυτό έχει υποστεί ανασφάλειες λόγω σωματικών ανωμαλιών. Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί συναισθηματικό τραύμα λόγω κοροϊδίας και χλευασμού, συνήθως θα έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και έτσι θα γίνονται απόμακροι και απόμακροι με όλους τους άλλους. Αυτά τα άτομα μερικές φορές θα αντισταθμίσουν τις ανασφάλειές τους με αλαζονεία, επιθετικότητα ή εκφοβισμό που είναι χειρότερο από το να είναι απλώς ντροπαλοί και απόμακροι με τους ανθρώπους γύρω της.

Γι’ αυτό από αυτή την άποψη, η Πλαστική Χειρουργική είναι πολύ χρήσιμη και βοηθητική σε άτομα με ανασφάλειες. Διορθώνοντας τις σωματικές τους ανωμαλίες, η έλλειψη αυτοεκτίμησης αντισταθμίζεται με εμπιστοσύνη και πίστη στον εαυτό του.

Ουσιαστικά, η αισθητική χειρουργική έχει γίνει δημοφιλής σε πολλά μέρη του κόσμου λόγω της ικανότητάς της να βοηθά τα άτομα να επιτύχουν και να ικανοποιήσουν τις ψυχολογικές τους ανάγκες όπως περιγράφεται από τον Maslow.

Σχολιάστε