Ενδυνάμωση Γυναικών

Η ενδυνάμωση των γυναικών γίνεται κατανοητή ως ένας πολύ στενός όρος στον σημερινό κόσμο. Η ενδυνάμωση των γυναικών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ολιστική εκδήλωση της γυναικείας ζωής και του θηλυκού με στόχο να φέρει μια τέλεια ισορροπία μεταξύ των αρσενικών και των θηλυκών δυνάμεων της φύσης, ανεξάρτητα από το φύλο. Έτσι, η ενδυνάμωση των γυναικών θα πρέπει να ξεπεράσει το φύλο και να φτάσει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα για να εδραιώσει μια μητριαρχική κοινωνία βασισμένη στη δημιουργική και παραγωγική δράση. Μια τέτοια κοινωνική τάξη πρέπει να βασίζεται στις αρχές της αγάπης, της συμπόνιας, της φροντίδας και με σκοπό την ενοποίηση των δυνάμεων της φύσης.

Για να συμβεί αυτό στην πραγματικότητα, πρωταρχική προϋπόθεση είναι η κοινωνική, οικονομική, θρησκευτική και πολιτική ενδυνάμωση των γυναικών. Οι γυναίκες πρέπει να βγουν από τα σπίτια τους και να συμμετέχουν ενεργά στην αναμόρφωση της κοινωνίας. Όταν οι γυναίκες ενδυναμωθούν σε όλους τους τομείς της ζωής με ίσες ευκαιρίες και όταν έχει την επιλογή και την ευκαιρία να ζήσει μια δημόσια ενεργή ζωή μόνο τότε μπορούμε να μιλάμε για τη δημιουργία θεμελίων για μια συλλογική αλλαγή στην κοινωνία.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο πιο οικονομικά, κοινωνικά, θρησκευτικά και πολιτικά ενδυναμώνονται οι γυναίκες, τόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση γίνεται στην άρθρωση των σκέψεών της και πιο παραγωγική στις πράξεις της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για την οικογένειά της, την κοινωνία, τη χώρα και τον κόσμο μαζί με τους ομολόγους της, δηλαδή τους άνδρες.

Αλλά αυτή δεν είναι η πραγματικότητα όπως βλέπουμε σήμερα. Οι σημερινές δομές εξακολουθούν να έχουν πατριαρχικό χαρακτήρα που βασίζεται στην εξουσία και τον έλεγχο. Σε αυτό το είδος εγκατάστασης υπάρχει μια ορατή ή αόρατη γυάλινη οροφή για γυναίκες. Οι γυναίκες δεν μπορούν να ανέβουν τη σκάλα πέρα ​​από ένα σημείο. Γι’ αυτό όλες οι μεγάλες δομές εξουσίας σε όλους τους τομείς της ζωής εξακολουθούν να ελέγχονται από άνδρες. Οι συνέπειες αυτών των μονόπλευρων ανδροκρατούμενων δομών είναι τεράστιες. Η γυναικεία ιδιότητα και το σύνολο του γυναικείου φύλου περιθωριοποιούνται σε αυτού του είδους το στήσιμο. Περαιτέρω, αυτές οι πατριαρχικές δομές είναι υπεύθυνες για τη διαίρεση της κοινωνίας και προωθούν υλιστικές δομές υψηλής αυτοπροσανατολισμού που βασίζονται σε χειρισμούς και ατέρμονη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Η ενδυνάμωση των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής θα φέρει την απαραίτητη ισορροπία που απαιτείται στη φύση. Θα βοηθήσει στην προώθηση δομών που είναι πιο περιεκτικές, προοδευτικές, δημιουργικές, εποικοδομητικές και παραγωγικές και που είναι σε συγχρονισμό με τη φύση.

Υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα για να δούμε την ενδυνάμωση των γυναικών να γίνεται πραγματικότητα. Η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Όσο περισσότερο η γυναίκα ενδυναμώνεται οικονομικά, τόσο πιο προοδευτική γίνεται στους άλλους τομείς της ζωής.

Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να μελετήσουμε και να αναλύσουμε την ενδυνάμωση των γυναικών σε όλο τον κόσμο και να βρούμε τρόπους για την επίτευξη συνολικής ενδυνάμωσης των γυναικών σε κάθε τομέα της ζωής.

Σχολιάστε